معرفی کتاب
 • تاريخ ايران در عصر افشاريه

  تاريخ ايران در عصر افشاريه

  نویسنده با بررسی بیطرفانه جایگاه و ثمرات تثبیت این حکومت، به موضوعی پرداخته که در میان تاریخ نگاران معمولاً مورد غفلت واقع شده. لذا توانسته اثری مفید و ماندگار در این زمینه برای محققین تاریخ ایران إرائه دهد.

 • مفاهیم قدیم و اندیشه جدید (درآمدی نظری بر مشروطه ایران)

  مفاهیم قدیم و اندیشه جدید (درآمدی نظری بر مشروطه ایران)

  این کتاب با بررسی و تحلیل جریان های فلسفی، فقهی و عرفانی دوره قاجار، فضای عمومی اندیشه در این دوره و تأثیر آن در ساختار فکری مشروطیت را تبیین مینماید.

 • مختصر تاريخ ايران در دوره‌هاي افشاريه و زنديه

  مختصر تاريخ ايران در دوره‌هاي افشاريه و زنديه

  بررسی حکومت های حدّواسط میان صفویه و قاجاریه، هدف این کتاب است. نویسنده ابتدا تاریخ سیاسی هریک از حکومت های «افشاریه» و «زندیه» را بررسی کرده و سپس نظام اداری و حکومتی ایران در هریک از این دو را مورد پژوهش قرار میدهد.

 • صفویه در عرصه ی دین،فرهنگ و سیاست

  صفویه در عرصه ی دین،فرهنگ و سیاست

  قِلّت منابع دسته اول از عصر صفویه و خطی بودن نسخه های منابع باقیمانده از آن دوران، از عوامل مهمی هستند که پژوهش در این عرصه را دچار مشکل کرده. اما محقق ارجمند توانسته با جمع آوری آثار مکتوب آن عصر، مجموعه ی جامع و مطلوبی را إرائه دهد که مطالعه ی آن، به شناخت فضای فرهنگی-سیاسی این عصر کمک بسیاری می‌کند.

 • صفویان در گذرگاه تاریخ

  صفویان در گذرگاه تاریخ

  نویسنده که طی پنج بخش سعی در شناسائی حکومت صفویه داشته، در ضمن مباحثش برخی زوایای تاریک موجود در آن زمان را نیز بررسی کرده که بر ارزش این اثر نیز می افزاید.

 • ساختار نهاد و اندیشه دینی در ایران عصر صفوی

  ساختار نهاد و اندیشه دینی در ایران عصر صفوی

  نویسنده درمورد جایگاه نهاد دینی در آن عصر میتواند افق تازه ای مقابل دیدگان خواننده بگشاید.

 • تحقیقاتی در تاریخ ایران عصر صفویه

  تحقیقاتی در تاریخ ایران عصر صفویه

  این اثر حاوی 16 مقاله از راجر سیوری است که مولف در طول دوره ی تحقیق و مطالعات خود فراهم آورده و در کنفرانس ها و مجامع علمی ارائه داده. نویسنده‌ی کتاب که ایران شناس و صفویه پژوه برجسته معاصر انگلیسی است.

 • تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه

  تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه

  این اثر را میتوان یکی از جامع ترین آثار در موضوع «صفویه پژوهی» دانست که از طرفی حتی الامکان به تمام جوانب موضوع پراخته باشد و از دیگر سو برای عموم مخاطبین که در رشته تاریخ تخصصی ندارند، قابل استفاده باشد.

 • بحران آگاهی و تکوین روشنفکری در ایران

  بحران آگاهی و تکوین روشنفکری در ایران

  این کتاب بگونه ای بررسی منحنی تاریخ اندیشه ی روشنفکری در ایران ِ دوره ی قاجار است، بخوبی توانسته نحوه ی تکوین جریان روشنفکری و انفعال آن در مقابل اندیشه ی غربی را تشریح میکند.

 • ایران در دوره سلطنت قاجار

  ایران در دوره سلطنت قاجار

  نویسنده بخوبی توانسته مقدمات و زمینه های شکل گیری این سلسله را موضوع پژوهش قرارداده و با تبیین شیوه تثبیت و استقرار آن، تاریخ سلطنت قاجاریه را در سه دوره ی مهم تشریح کند.

 • عصر امام خمینی

  عصر امام خمینی

  نویسندة‌ کتاب‌ عصر امام‌ خمینی ‌(ره‌) تلاش‌ کرده‌ است‌ که‌ در اثر خود ویژگی‌های اصلی دورانی را که انقلاب در آن ظرف زمانی به وقوع پیوسته است بیان کند.

 • حکومت دینی از منظر استاد شهید مطهری

  حکومت دینی از منظر استاد شهید مطهری

  در اين اثر خواننده، علاوه بر دسترسي به آراي استاد، با آرا و شبهات برخي معاصران آشنا مي‌شود تا جايي که مي‌توان ادعا کرد که اين نوشتار، در زمينة اين موضوع، نيم‌نگاهي به آرا و قرائت‌هاي انديشوران معاصر است.

 • حدیث پیمانه

  حدیث پیمانه

  این پژوهش، علاوه بر توجه به جریان‌های صدر اسلام و نیز اصول اعتقادی و حرکت سیاسی تشیع، ویژگی‌های نیروهای اجتماعی و سیاسی ایران در دوره‌های مختلف تاریخ معاصر، صفویه، قاجاریه، پهلوی اول و دوم و نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی را به تفصیل بررسی کرده و به تبیین هویت، ریشه‌های تاریخی، منابع قدرت و عوامل ظهور و افول آن پرداخته است.

 • توسعه و تضاد: کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران

  توسعه و تضاد: کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران

  نویسنده در این کتاب به بررسی انقلاب و تحلیل یکی از مشکلات پیچیدة امروز ایران، یعنی شناخت موانع رشد علمی در کشور و نیز ارائة راهکارهایی برای برون‌رفت از آن، می‌پردازد.

 • آینده انقلاب اسلامی

  آینده انقلاب اسلامی

  این مجموعه نگاهی دورنگر نسبت به آیندة احتمالی انقلاب اسلامی در مسائل مختلف نظام از قبیل آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی، استقلال فرهنگی و ولایت فقیه است.

 • انقلابی متمایز

  انقلابی متمایز

  وجوه تمايز اين انقلاب با خيزش‏ها و نهضت‏هاى ديگر چيست؟ پشتوانة عقيدتى اين انقلاب بزرگ چيست؟ شيوة رهبرى آن چگونه بود؟ ...اين سؤال‏ها و پرسش‏هاى فراوان ديگر موضوعاتى است كه اثر حاضر در سه فصل آن‌ها را می كاود.

 • انقلاب فرامدرن و تمدن اسلامی

  انقلاب فرامدرن و تمدن اسلامی

  در این کتاب به بيداري اسلامي در گسترة تاريخ ايران، نظريه‌پردازي و انقلاب اسلامي ايران، فلسفة مدني ايران و تمدن اسلامي و ابعاد مختلف و مراحل گوناگون بيداري اسلامي پرداخته مي‌شود.

 • انقلاب اسلامی،جهشی در تحولات سیاسی تاریخ

  انقلاب اسلامی،جهشی در تحولات سیاسی تاریخ

  نویسندة کتاب آسیب‌های فراروی نظام اسلامی را بیان می‌کند و ضمن توضیح ماهیت حکومت لیبرال‌ـ‌دمکراسی و نقش آموزه‌های دینی در مدیریت جامعه، جایگاه ممتاز و رفیع حکومت اسلامی را تبیین می‌کند.

 • انقلاب اسلامی،بازگشت به عهد قدسی

  انقلاب اسلامی،بازگشت به عهد قدسی

  نویسندة کتاب، با نظر به اینکه مدرنیته و تفکر غرب رو به انحطاط است، به این نکته اشاره می‌کند كه نمی‌توان انقلاب را با دید مادی‌گرایانه و اندیشة غربی بررسی کرد.

 • انقلاب اسلامی و وضع کنونی عالم

  انقلاب اسلامی و وضع کنونی عالم

  انقلاب اسلامی یک انقلاب تاریخی است. تاریخی نه به این معنا که در روز و ماه و سال مشخصی رخ داده است، بلکه به معنای اینکه تاریخ را دگرگون کرده و در قلوب انسان‌ها اثر گذاشته است و شروع تفکر و مبنایی جدید در طول تاریخ است.