اصول عقاید
 • علم دینی

  علم دینی

  وجود چنین جریانی به طور طبیعی جریان‌های فکری موافق و مخالفی را در راستای اندیشه علم دینی و ضرورت، امکان و چگونگی تحقق آن به دنبال داشت که "علم دینی؛ دیدگاهها و ملاحظات" برخی از مهمترین این دیدگاه‌ها را به علاقه مندان مباحث علمی و نظری عرضه می دارد.

 • مرشد ومارگریتا

  مرشد ومارگریتا

  کتاب با صفحه مکالمه دو شاعر روس در پارکی در مسکو شروع می‌شود که دارند به عادت کمونیست‌های آن زمان به باور‌های خدا پرستانه ایراد می‌گیرند.

 • شیعه در اسلام

  شیعه در اسلام

  شیعه در اسلام یکی از متون مناسب برای معرفی مذهب شیعه در جهان می باشد.در این کتاب به صورت گذرا کلیاتی از شیعه وعقاید شیعه مطرح شده است.

 • آیین خاتم

  آیین خاتم

  در اثر حاضر به تبيين و كالبدشكافي اوضاع و زواياي مختلف نبوت و خاتميت پرداخته شده است. نگارنده، سعي كرده است تا با مطالعه‌ي ديدگاه‌ها، تفسيرها و برداشت‌هاي متكلمان، انديشمندان، آن‌ها را تنظيم و تبيين كند و با عرضه‌ي آن‌ها به قرآن، حديث و عقل و استفاده از منابع متقن فيلسوفان و متكلمان مسلمان، ديدگاه‌هاي رقيب را نقد كرده و ديدگاه مورد نظر خود را تبيين و عرضه بدارد.

 • هستی و هبوط

  هستی و هبوط

  در این کتاب، نویسنده، مسائل مربوط به انسانشناسی را از دریچه بحث هبوط و عروج انسان با نگرشی تطبیقی ـ البته با تأکید بر انسان شناسی فلسفه و عرفانی اسلامی و توحیدی - بررسی میکند.

 • باید شیعه می شدم

  باید شیعه می شدم

  کتاب داستان تحول در زندگی یک مولوی است که به تازگی شیعه شده و راه خود را بازیافته است. برای طلبه ها و مبلغین شیعه خواندن این کتاب بسیار مفید است چرا که نکات ملموس و کاربردی که به هدایت ایشان منجر شده را به دست ما میدهد...

 • تحلیل هویت علم دینی وعلم مدرن

  تحلیل هویت علم دینی وعلم مدرن

  برای فائق آمدن بر این هژمونی و استیلای گفتمان تجدد، بایستی علم دینی ونرم افرار و سخت افزار بومی را، جهت ایجاد تعادل و موازنه درسطح مناسبات تمدنی و جهانی، تولید و عرضه نماییم. این کتاب پژوهشی است دراین مسیر صعب ودشوار.

 • عقل و زمانه

  عقل و زمانه

  "عقل و زمانه" دارای مباحث خوبی در مورد چیستی روشنفکری، نسبت اسلام وغرب، ضرورت داشتن پرسش برای بشر در زمانه های مختلف است.