امیرالمؤمنین (ع)
  • قطره ای از دریا

    قطره ای از دریا

    کتاب قطره‌ای از دریا در بردارنده‌ی داستان‌هایی آموزنده از کتاب الغدیر است که توسط محمدحسین صفاخواه جمع‌آوری و بازنویسی شده است.

  • معرفی کتاب آسمان چهارم در مورد غدیرخم

    معرفی کتاب آسمان چهارم در مورد غدیرخم

    این رمان داستان اسبی است که ماهیت زمینی ندارد و جایگاهش آسمان است. او بر روی زمین به دنبال دلیل و راهنمای آسمانی شدن می‌گردد تا بتواند به‌واسطه‌ی آن کم‌کاری در پرستش و سقوط‌اش به این عالم را جبران کند.