ادبیات پایداری
  • مهتاب خین

    مهتاب خین

    "مهتاب خیّن" روایتی از فعالیتهای سردار حسین همدانی در سالهای قبل ازانقلاب وحوادث بعد از آن میباشد. اهمیت این کتاب به مناطقی گوناگونی است که سردار حضور داشته است. مناطق مثل سرپل و قراویز و دامنه های بلتا و دشت عباس.

  • نقد کتاب گردان قاطرچی ها

    نقد کتاب گردان قاطرچی ها

    کتاب گردان قاطر چیها کتاب جذابی است و اگر مخاطب هنگامی که کتاب را بدست می گیرد دغدغه دیگری نداشته باشد به راحتی می تواند تا انتهای کتاب را یک نفس سر بکشد.