تازه های کتاب
  • معرفی کتاب آیینه جادو نوشته شهید آوینی

    معرفی کتاب آیینه جادو نوشته شهید آوینی

    شاید آیینه جادو تنها کتابی باشد که من به هر کسی که به فیلم و سینما علاقه دارد پیشنهاد میکنم تا حتما بخواند تا بتواند ماهیت سینما و تلوزیون را کامل تر از همیشه درک کند.

  • اربابان جدید جهان

    اربابان جدید جهان

    «اربابان جدید جهان» در صدد است که خودپسندى، بى‏خیالى و ناآگاهى را هدف‏ قرار دهد که سبب شده است خشونتى بى‏ پایان در مناطق مختلف جهان جایگزین ‏اندیشه و بحث و پیشرفت انسانى شود.