تاریخ انتشار خبر: 21 آبان 1391 - ساعت 18:46:03
اربابان جدید جهان

اربابان جدید جهان

«اربابان جدید جهان» در صدد است که خودپسندى، بى‏خیالى و ناآگاهى را هدف‏ قرار دهد که سبب شده است خشونتى بى‏ پایان در مناطق مختلف جهان جایگزین ‏اندیشه و بحث و پیشرفت انسانى شود.

سکوتى مرگبار بسیارى از رسانه‏هاى جهانى را در بر گرفته و دیگر به‏ جز اخبارى روزانه‏ از انفجارها چیز دیگرى از عراق و افغانستان و سایر نقاط بحران‏ زده نمى‏ شنویم.

«جان پیلجر» در کتاب «اربابان جدید جهان» به ما کمک مى‏کند که در وراى صداى ‏انفجارها حقایق این جهان را مرور کنیم و آوایى از حقیقت را در سر و صداى اخبار دروغین رسانه‏ها تشخیص دهیم. پیلجر این روزنامه ‏نگار شجاع در این اثر نشان مى‏دهد که چگونه سردمداران ایالات متحده با استفاده از حربه‏ى روانشناختى هراس‏آفرینى و تهدید جلوه دادن عراق در افکار عمومى براى توجیه جنگ تمام‏ عیار به عنوان جایگزین ‏جنگ سرد اقدام کردند تا منافع ابرشرکت‏هاى خود را تأمین کنند. او به دقت شرح‏ مى‏دهد که این قدرت دولت و ماشین نظامى‏اش است که اکنون راه ابرشرکت‏ها را در بازار جهانى صاف مى‏کند.‌

«اربابان جدید جهان» در صدد است که خودپسندى، بى‏خیالى و ناآگاهى را هدف‏ قرار دهد که سبب شده است خشونتى بى‏ پایان در مناطق مختلف جهان جایگزین ‏اندیشه و بحث و پیشرفت انسانى شود.
جان پیلجر در کتاب خود شرایط ستم گرانه‏ ى اقتصاد جهانى را زیر سوآل برده و فقر دهشتناک امروز جهان را دستاورد برنامه‏هاى بى‏منطقى مى‏خواند که پر کردن جیب‏ اربابان بستانکار غربى را به جاى توسعه واقعى جهان فقیر مدنظر داشتند.
تحریم‏هاى قرون وسطایى، ماشین دروغ‏پرداز رسانه‏ هاى مزدور و قدرت نظامى‏ عریان آن چیزى است که اکنون باید پشتوانه‏ى اقتصاد امروز زورمداران دانست. پیلجر در محکومیت چنین بساط ناعادلانه‏اى است که مى‏گوید: ترور واقعى آن فقرى است که ‏روزانه 24000 انسان را مى‏کشد.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]