تاریخ انتشار خبر: 21 آبان 1391 - ساعت 15:51:43
جرس فریاد می دارد

جرس فریاد می دارد

اين کتاب اصولاً کتاب جامع و کار راه اندازي است. اين دو کلمه، بهترين توصيفش مي تواند باشد. کتاب مجموعه 720 عزل عاشورايي است که از تمام اعصار و دوره هاي شعر فارسي جمع آوري شده؛

جرس فریاد می دارد

جواد هاشمی

شرکت کار آفرینان

اين کتاب اصولاً کتاب جامع و کار راه اندازي است. اين دو کلمه، بهترين توصيفش مي تواند باشد. کتاب مجموعه 720 عزل عاشورايي است که از تمام اعصار و دوره هاي شعر فارسي جمع آوري شده؛

از فيض کاشاني، تا حميدرضا برقعي. جمع آوري جامع يک طرف قضيه اين کتاب است و روي ديگرش، فهرست بندي جالب آن مي باشد. کتاب به ياد عدد مقدس کربلا، در چهل منزل تدوين شده؛ چهار سرفصل و موضوع کلي. از مدت ها قبل از عاشورا (حضرت مسلم) تا مدت ها بعد از آن (بازگشت اسرار و اربعين)؛

چهل منزلي که هم شامل مناسبت هاي مهم تقويم عاشوراست و هم بزرگواران شاخص آن حادثه. جامعيت تاريخي و موضوعي کتاب، آن را گزينه مناسبي براي برطرف کردن هر نيازي کرده است.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]