تاریخ انتشار خبر: 27 آذر 1391 - ساعت 03:09:41
معرفی کتاب شماس شامی نویسنده مجید قیصری

معرفی کتاب شماس شامی نویسنده مجید قیصری

"شماس شامی" روایتی داستانی از این فرد مسیحی است .او به واسطه مشاهدات عجیبی که برایش رخ می دهد به انتظار کاروان کربلا می نشیند و برایش اتفاقاتی می افتد.

کم وبیش مرثیه های امام شهیدان را شنیده ایم وگاه نیز با آنها گریسته ایم.این غم، غمی نیست که بتوان در محضر آن آرام نشست و دم نزد حتی اگر به دین دیگری باشی وآیین دگر.

از یکی از روضه خوانان قدیمی تهران نقل شده است که در یکی از روزهای محرم دسته عزاداری به خیابان آمده بود  ومرثیه سرای آن مشغول ذکر مصیبت برای حضرت علی اصغر بود.زنی مسیحی را دیدند که در گوشه ای از خیابان مشغول گریه برای این بزرگ زاده هاشمی بود.سبب ناله را از او پرسیدند واو با بغض گفت : در میدان جنگ ،مردان به میدان میروند وکشته می شوند .تمام غصه من برای این شیرخواره است که مگر او چه لطمه ای به دشمن می توانست بزند.

 

 

این ماجرا همگان را درگیر خود کرده است.نقل است که در بزم یزید ،همو که ننگ نام انسان است ،فردی مسیحی به اعتراض برخاست ویزید را مورد خطاب وعتاب قرار داد.گفت که من از تبار چند دهمین نبی خدا هستم وهرگاه که به میان قوم خود می روم  مرا عزیز می دارند چرا که معتقدند خون اجدادم در رگهای من جریان دارد.حال تو بوزینه اموی خون نواده رسولتان را برزمین ریخته ای واینگونه مستانه بر دهان او چوب می زنی.

"شماس شامی" روایتی داستانی از این فرد مسیحی است .او به واسطه مشاهدات عجیبی که برایش رخ می دهد به انتظار کاروان کربلا می نشیند و برایش اتفاقاتی می افتد.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]