تاریخ انتشار خبر: 27 آذر 1391 - ساعت 23:05:17
کتاب بیداری از مصطفی جمشیدی

کتاب بیداری از مصطفی جمشیدی

" بیداری "روایت داستانی از زندگی یک فرد عضو ساواک و یک انقلابی که از پیش با همدیگر آشنایی داشته‌اند و در سیر داستان با یکدیگر برخورد می‌کنند. این داستان در واقع نمایشی است از چگونگی به بلوغ رسیدن فرد انقلابی در سیر حوادث سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی که در نهایت به کشته شدن شخصیت ساواکی منجر می‌شود


بیداری

مصطفی جمشیدی

"19ساله بودم که در میدان حسن‌آباد تظاهرات می‌کردیم و پیش از حمله به دانشجویان، من به طور معجزه‌آسایی از بین سربازهایی که نیزه‌های خود را در گوشت تظاهرکننده‌ها فرو می‌کردند، نجات پیدا کردم." این را جمشیدی نویسنده کتاب بیداری می گوید و می افزاید که " در این رمان از کالبد انسانی، محیطی که در آن زندگی کرده‌ و فضایی که احساس کرده‌ام، استفاده شود." جمشیدی که خود در گیر و دار انقلاب حضور داشته است ، معتقد است در مورد انقلاب رمانی در اندازه آنچه که در حق آنست هنوز نگارش نیافته است .

" بیداری "روایت داستانی از زندگی یک فرد عضو ساواک و یک انقلابی که از پیش با همدیگر آشنایی داشته‌اند و در سیر داستان با یکدیگر برخورد می‌کنند. این داستان در واقع نمایشی است از چگونگی به بلوغ رسیدن فرد انقلابی در سیر حوادث سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی که در نهایت به کشته شدن شخصیت ساواکی منجر می‌شود.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]