تاریخ انتشار خبر: 05 دي 1391 - ساعت 14:49:30
خورشید می ماند

خورشید می ماند

خورشید می ماند شرحی داستانی بر زندگی دانشمند شهیر کشورمان شیخ بهاء الدین عاملی است که به قلم کامران پارسی نژاد توسط کانون اندیشه جوان منتشر شده است.

خورشید می‌ماند

کامران پارسی نژاد

 کانون اندیشه جوان

شمس جبل عامل غروب نخواهد کرد. سالها باید بگذرد تا مهد زمین یکی چون محمد جبل عاملی یا همان شیخ بهایی را بپرورد و آن را به بشریت هدیه کند.  پیشانی بلند محمد از همان روزهای نخست نوید بخش روزهای با شکوهی بود.

 

هرچند زندگی پر فراز و نشیب شیخ بهایی سرشار از علم بود اما هیچ وقت زندگی پر فراز و نشیب علم سرشار از شیخ بهایی نبود. شاید قدر شیخ را هیچ کس به قدر فاطمه درک نکرد. هم او که هم همسرش بود و هم همسرّش!

 

 اساسا زمین بزرگان زیادی را نزائیده اما بزرگان زیادی را در خود مدفون کرده است، بزرگانی که جسمشان در زمین تشییع شد و روحشان در آسمان تجلیل!

 

خورشید می ماند شرحی داستانی بر زندگی دانشمند شهیر کشورمان شیخ بهاء الدین عاملی است که به قلم کامران پارسی نژاد توسط کانون اندیشه جوان منتشر شده است

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]