تاریخ انتشار خبر: 05 دي 1391 - ساعت 15:04:21
سلوک باران

سلوک باران

به یقین لحن آرام استاد رنجبر، کلمات بر قلم رقصیده را هم،مست کرده اند. آرامش ایشان در میان سر و صدای بی پایان شهر برای ما طلبه ها هم معجزه بود ، مردم که جای خود دارند. یاد حضور کوتاه شان در سیما بخیر.

سلوک باران
محمد رضا رنجبر
دفتر نشر فرهنگ اسلامی

از مخالفان روبرو شدن مستقیم روحانیون با مردم در تلویزیون، من هستم. چون فکر ما باید با مردم حرف بزند. و اندیشه ما در سراسر جامعه ساری و جاری باشد. به نظرم اگر به عدد انگشتان دست تلویزیون برای نمایش مستقیم نیاز به طلبه داشته باشد یکی از آن معدود استاد "حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا رنجبر" است.

همه ما ایشان را در برنامه های کوتاه و یک دقیقه ای سیما زیارت کرده ایم. کوتاه و مختصر. یک حکایت و یک آیه و یک بیت شعر.

 

 

"سلوک باران" حاصل همان یک دقیقه ای های سیماست برای اهل کاغذ و قلم.

 

رفته بودم مشهد. کتاب را در دست یکی از رفقا دیدم. با همه دوری مسافت،حرم را دور زدم تا چهار راه شهدا، گنجینه کتاب معروف مشهدی ها. دفتر نشر فرهنگ اسلامی آنجا دفتری دارد برای فروش. کتاب راکه گرفتم رفتم به صحن آزادی ، روبروی حرم با صفای رضوی و خط به خط "سلوک باران" را نوشیدم. جای شما خالی.

 

...«شما در برابر آینه اگر خندان باشی چهره‌ای خندان می‌بینی و اگر گریان باشی چهره‌ای گریان را تماشا می‌کنی؛ این دنیا هم آینه‌وار است، از این‌رو شما همان می‌بینی که هستی و انجام می‌دهی. هر دست که دادند همان دست گرفتند. این فرمولی است که قرآن کریم دارد و می‌گوید: " إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا " یعنی اگر خوبی کنی خوبی می‌بینی و اگر بدی کنی بدی می‌بینی."(اسراء/7)

 

به یقین لحن آرام استاد رنجبر، کلمات بر قلم رقصیده را هم،مست کرده اند. آرامش ایشان در میان سر و صدای بی پایان شهر برای ما طلبه ها هم معجزه بود ، مردم که جای خود دارند. یاد حضور کوتاه شان در سیما بخیر.

 

البته از همین قلم سوره مبارکه حمد و بقره و یوسف نیز منتشر شده است.

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]