تاریخ انتشار خبر: 05 دي 1391 - ساعت 15:08:17
غرب شناسی

غرب شناسی

"غرب شناسی" در پنج فصل نوشته شده و یک جمع بندی زیبا دارد. علم غرب شناسی مثل الف با نیاز به مرور و تمرکز و استاد دیدن دارد اما کتاب خوب نیز تا حدودی پیش برنده است. رویکرد کتاب به غرب یک تالیف تاریخی صرف نیست بلکه مجموعه ای از رویکردهای تاریخی، فلسفی و تحلیلی را در بر میگیرد.

غرب شناسی
سید احمد رهنمایی
انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

بسیاری از رفقای دانشجو و طلبه ی ما هنوز شناخت درست و دقیقی از اندیشه و مبانی فکری وفلسفی و تحلیلی و البته تاریخی غرب ندارند. بعضی از ما با خواندن حدود پنج جلد کتاب کوچک و بزرگ نظریه پرداز میشویم و در مورد همه زوایای یک تمدن و یک اندیشه اظهار نظر میکنیم.

اما چاره چیست؟ غرب را چه کسی میتواند به ما بشناساند؟ خود غرب و غربیان ؟ فیلسوفان غربی ؟ دلباختگان غرب ؟ کدام دسته از غرب چشیده ها ؟ ساکنان غرب ؟ روشنفکران ؟ روحانیون ؟

 

 

"سید احمد رهنمایی" از شاگردان "علامه مصباح یزدی" است که سالیان درازی را در ایالات متحده و کنادا به سر برده و بخشش از تحصیلات عالیه خودش را در آنجا به اتمام رسانده است. ایشان در کتاب "غرب شناسی" یک دوره فشرده از تاریخ تمدن غرب را در چند فصل برای دانشجویان طرح ولایت به رشته تحریر در آورده اند که حداقل برای خود من بسیار زیبا و خواندنی بود.

کتاب "غرب شناسی" را اولین بار به امر "استاد محمود منتظری مقدم" (امام جمعه فعلی وین و نماینده ولی فقیه در آن شهر) در ابتدای دوره پنجم سطح دوم مرکز تخصصی فلسفه حوزه علمیه قم و بار دوم به امر استاد سید مجید اشکوری به دست گرفتم.

"غرب شناسی" در پنج فصل نوشته شده و یک جمع بندی زیبا دارد. علم غرب شناسی مثل الف با نیاز به مرور و تمرکز و استاد دیدن دارد اما کتاب خوب نیز تا حدودی پیش برنده است. رویکرد کتاب به غرب یک تالیف تاریخی صرف نیست بلکه مجموعه ای از رویکردهای تاریخی، فلسفی و تحلیلی را در بر میگیرد و همین نگاه است که کتاب را به یک کتاب ویژه تبدیل کرده است. در مجموع خواندن این کتاب را به خودم برای بار سوم و به همه دوستان حداقل برای یک بار توصیه میکنم.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]