تاریخ انتشار خبر: 05 دي 1391 - ساعت 15:14:04
خاطرات زندان

خاطرات زندان

كتاب خاطرات زندان، گزيده‌اي از ناگفته‌هاي زندانيان سياسي رژيم پهلوي است كه سيد سعيد غياثيان آن را تدوين كرده است.

كتاب خاطرات زندان، گزيده‌اي از ناگفته‌هاي زندانيان سياسي رژيم پهلوي است كه سيد سعيد غياثيان آن را تدوين كرده است.

نويسنده خاطرات را به ترتيب زمان و موضوع حادثه انتخاب كرده است. بدين شرح كه خاطرات قبل از دستگيري، دستيگري و ورود به زندان در ابتداي كار و خاطرات فرار و آزادي از زندان در انتها قرار گرفته است. در بين اين دو موضوع نيز كليه مسائل كه هر زنداني سياسي با آن سر و كار داشته گنجانده شده است . در پايان پس از ٦ ماه كار، نويسنده هفتاد خاطره را در ده موضوع اصلي تدوين كرده است.

 

تنوع مطالب كتاب، نسبت مستقيم با رويدادهاي زندان دارد. بدين ترتيب فراواني خاطرات مربوط به دستيگري، بازجويي و شكنجه بسيار بيشتر از مسئله‌اي همچون حضور در دادگاه مي‌‌باشد.

در متن كتاب تعداد چهار مورد خاطره قبل از دستيگري، ده مورد دستگيري نه مورد بازجويي و شكنجه، شش مورد شرايط زندان، دو مورد دادگاه، پنج مورد اعتصاب و شورش، يازده مورد مسائل داخلي زندان، نه مورد تفريحات و سرگرمي، هفت مورد ملاقات و مسائل خانوادگي، پنج مورد فرار و آزادي و در پايان دو خاطره از تمامي وقايع زندان گنجانده شده است.

استفاده از خاطرات افراد ياد شده در كتاب كاملا‌ً تصادفي بوده و برحسب جذابيت خاطره انتخاب گرديده است.

گزيده متن:
اتومبيل با سرعت به جلو مي‌رفت و من با سرعت صفحات ذهنم را به عقب ورق مي‌زدم تا شايد دليلي براي اين دستگيري بيابم. هر چه بيشتر فكر مي‌كردم، كمتر نتيجه مي‌گرفتم.

بالاخره به تهران رسيديم. پس از عبور از در باغ ملي، مأموري كه در سمت چپ من نشسته بود با چشم‌بندي سياه رنگ چشمان مرا بست. به محض بسته شدن چشم‌هايم ناخودآگاه به ياد فيلم‌هاي خارجي افتادم كه در آن زندانيان را چشم‌بسته به زندان مي‌بردند.پس از اينكه از چند خيابان كوتاه و بلند عبور كرديم سرانجام وارد زنداني شديم كه بعدها فهميديم كميتة مشترك ضد خرابكاري است.

 

به نظر می رسد یکی ازدلایل جذابیت کتاب استفاده ازخاطرات مبارزین انقلاب ازطیفهای فکری مختلف است.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]