تاریخ انتشار خبر: 05 دي 1391 - ساعت 12:23:18
رقص در دل آتش

رقص در دل آتش

اگر کسی از من بپرسد: معنوی ترین و تاثیر گذار ترین کتابی که تاکنون درباره دفاع مقدس نوشته ای، چه کتابی است، میگویم: رقص در دل آتش.

رقص در دل آتش

سعید عاکف

انتشارات ملک اعظم

اگر کسی از من بپرسد: معنوی ترین و تاثیر گذار ترین کتابی که تاکنون درباره دفاع مقدس نوشته ای، چه کتابی است، میگویم: رقص در دل آتش.

جمله بالا را آقا سعید عاکف نوشته بود بر پشت جلد کتاب " تپه جاویدی و راز اشلو" اما نباید این جمله را صرفا بازار گرمی آقای عاکف برای نوشته خودش دانست.

عاکف، نویسنده کتاب خواندنی و مشهور " خاکهای نرم کوشک" هم هست؛ پر تیراژ ترین کتاب دفاع مقدس. او "رقص در دل آتش" را بر کتاب خاک ترجیح داده و آن را "معنوی ترین و تاثیر گذار ترین کتابی که تاکنون درباره دفاع مقدس نوشته" دانشته است.

عاکف آرام آرام به شخصیتی در عرصه کتاب دفاع مقدس تبدیل میشود که یک خواننده حرفه ای خودش را از خواندن هیچ یک از کتاب هایش بی نیاز نمی بیند.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]