تاریخ انتشار خبر: 05 دي 1391 - ساعت 14:24:37
درسهایی درباره داستان‌نویسی

درسهایی درباره داستان‌نویسی

کتاب "درسهایی درباره داستان‌نویسی" در 315 درس به آموزش 315 مهارت مهم و نکته بایسته اشاره میکند و برای هر کدام مثالی از آثار فاخر موجود در بازار و البته خارجی برای خواننده ارائه میدهد.

درسهایی درباره داستان نویسی ."لئونارد بیشاپ"/ "محسن سلیمانی".انتشارات سوره مهر
باسلام

نوشتن یک مهارت است. و قلم ابزار این فن. پس باید آن را آموخت و به مشق آن پرداخت. در این زمینه چند کتاب خوب نوشته شده که برای امثال ما بسیار مفید است. جوانانی که قصد نوشتن داریم اما به این مهارت مجهز نشده ایم.

 

درسهایی درباره داستان نویسی اثر "لئونارد بیشاپ" که به دست "محسن سلیمانی" ترجمه شده است از بهترین کتاب های آموزشی این مهارت است.

 

 

کتاب "درسهایی درباره داستان‌نویسی" در 315 درس به آموزش 315 مهارت مهم و نکته بایسته اشاره میکند و برای هر کدام مثالی از آثار فاخر موجود در بازار و البته خارجی برای خواننده ارائه میدهد. به نظرم یک مبتدی در کنار یک استاد ماهر به چنین کتابی نیازمند است تا دچار اشتباهات فاحش گذشتگان نشود. 

 

سالیان پیش (1383) ترجمه این اثر را انتشارات سوره مهر به چاپ رسانده بود اما به نظرم به علت استقبال کم تجدید چاپ نشده است. و این خود جای بسی تاسف و تعجب است. تقاضای خوانندگان است که یک انتشارات را به عرضه دوباره اثر وادار میکند. پس فرصت خواندن این کتاب آموزشی را از دست ندهید و سوره را به چاپ دوباره این کتاب وادار کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]