تاریخ انتشار خبر: 05 دي 1391 - ساعت 14:27:26
هشت سال اینگونه گذشت

هشت سال اینگونه گذشت

در این کتاب هشت سال جنگ به اختصار تشريح شده و وقایعی که در هر سال اتفاق افتاده و عواملی که در این اتفاقات دخیل بودند و همچنین وضعیت و موقعیت مناطق جنگی در نقشه‌هایی که آمده به‌خوبی توضیح داده شده است‌.

هشت سال اینگونه گذشت,

هشت سال این‌گونه گذشت به کوشش خانه فرهنگ و هنر سافیا تهیه شده است. این کتاب شامل تصاویر و نوشته‌هایی از 8 سال جنگ تحمیلی و مؤلف متون كتاب جعفر شیر‌علی‌‌نیا‌ست.

موضوع تصاویر اين كتاب روزهای اول جنگ‌، روزهای بحران‌، روزهای پیروزی ایرانیان‌، روز آزادی اروند‌، روز آزادی خرمشهر‌، روز درد و بحران است‌.

در این کتاب هشت سال جنگ به اختصار تشريح شده و وقایعی که در هر سال اتفاق افتاده و عواملی که در این اتفاقات دخیل بودند و همچنین وضعیت و موقعیت مناطق جنگی در نقشه‌هایی که آمده به‌خوبی توضیح داده شده است‌. سخنان امام(ره) و دکتر چمران‌، فرمانده جنگ‌، و همچنین صدام حسین و واکنش کشورهای غربی هم در این کتاب آمده است‌.

برای کسانی که خواهان مرور حوادث جنگ دریک کتاب هستند کتاب قابل استفاده ای است.عکسها وطراحی های کتاب درکنارتدوین مناسب کتاب ،این متن راخواندنی ترکرده است.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]