تاریخ انتشار خبر: 06 دي 1391 - ساعت 03:43:41
مگیل

مگیل

این قاطر از کمین نیروهای دشمن جان سالم به در میبرد. اما ماموریت بعدی او رساندن یک رزمنده مجروح به عقبه است . این رزمنده نه می بیند و نه می شنود در اصل گوش و چشم خود را در جنگ از دست داده و مجبور است که به مگیل اعتمادکند و دنبال او راه بیفتد.

مگیل

محسن مطلق

سوره مهر

این قاطر از کمین نیروهای دشمن جان سالم به در میبرد . اما ماموریت بعدی او رساندن یک رزمنده مجروح به عقبه است. این رزمنده نه می بیند و نه می شنود در اصل گوش و چشم خود را در جنگ از دست داده و مجبور است که به مگیل اعتمادکند و دنبال او راه بیفتد.

ماجراهایی که برای مگیل و این رزمنده پیش می آید ، رمان طنز و خواندنی مگیل را تشکیل می دهد. پناه بخدا میبرم ازاینکه روزی مرگ و زندگیمان به حرکت یک قاطر متصل شود. اعوذ بالله

گزیده متن:
با خدا مناجات می کنم. دنبال عبارات دعای سحر هستم تا حال و روزم را برساند، اما فرقی نمی کند که فارسی باشد یا عربی.
- مولای یا مولای انت بینا و انا نا بینا
و هل یرحم النا بینا الا بینا
مولای یا مولای انت شنوا و انا نا شنوا
و هل یرحم النا شنوا الا شنوا

با همین مناجات من درآوردی به خواب می روم؛ در حالی که از سرما و ترس چمباته زده ام و کمی گرمای کمر مگیل را احساس می کنم. آن قدر خسته ام که خواب را به هر چیز دیگر ترجیح می دهم و بعد دیگر هیچ نمی فهمم.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]