تاریخ انتشار خبر: 06 دي 1391 - ساعت 05:01:28
حافظ هفت

حافظ هفت

حافظ هفت کد محافظان رهبر انقلاب در ماجرای ترور ایشان در ترور مسجد ابوذر است. اکبر صحرایی بعد از کار قویش در مورد شهید مرتضی جاویدی دست به نگارش سفرنامه آقا در سفر به استان فارس زد.تلاش شده در هر روز این سفر مهمترین سخنان رهبر در متن داستان بیاید تا مخاطب در جریان صحبتهای رهبر در این سفر قرار گیرد.

حافظ هفت
اکبر صحرایی
سوره مهر

حافظ هفت کد محافظان رهبر انقلاب در ماجرای ترور ایشان در ترور مسجد ابوذر است. اکبر صحرایی بعد از کار قویش در مورد شهید مرتضی جاویدی دست به نگارش سفرنامه آقا در سفر به استان فارس زد.

به خلاف دیگر سفرنامه هایی که در مورد سفراست وحالت مستند دارد این سفرنامه در قالب رمان نوشته شده است.

 

نویسنده برای مطرح کردن سخنان برخی از اقشار خاکستری جامعه نویسنده مسیحی را وارد این رمان کرده است تا بواسطه او  برخی از این دغدغه ها مطرح گردد.البته نویسنده بدنبال جواب دادن به این سوالات نیست ولی توصیف طبیعی فضاهای این سفر پاسخ بسیاری از این سوالات را می دهد.

 

 

تلاش شده در هر روز این سفر مهمترین سخنان رهبر در متن داستان بیاید تا مخاطب در جریان صحبتهای رهبر در این سفر قرار گیرد.فضای استقبال وهیجان مردم برای این سفر بخوبی ترسیم شد ه است .حضور پانوسیان همان نویسنده ارمنی در داستان بعنوان یک ناظر موضع دار ایده بسیار سنجیده وخوبی است.البته ذکر نام برخی افراد در متن این کتاب مقداری  نا پختگی داشت. البته خواستم وازه دیگری بکار ببرم که نبردم.

 

به دوستان توصیه میکنم حتما کتاب تپه جاویدی را هم بخوانند.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]