تاریخ انتشار خبر: 06 دي 1391 - ساعت 05:25:17
جزیره گنج

جزیره گنج

جرج به همراه مادرش مشغول اداره یک مسافرخانه است.در اثر آشنایی با ناخدا وارد حوادث جدیدی میشود.ناخدای مرموزی که گویا گنجهای زیادی به همراه خود دارد.گنجهایی از جنس راز .رازهایی که جان اورا در معرض خطر قرار می دهد.

جزیره گنج

جک لندن

نشر افق

جرج به همراه مادرش مشغول اداره یک مسافرخانه است.در اثر آشنایی با ناخدا وارد حوادث جدیدی میشود.ناخدای مرموزی که گویا گنجهای زیادی به همراه خود دارد.گنجهایی از جنس راز .رازهایی که جان اورا در معرض خطر قرار می دهد.

ناخدا وارد در حوادثی شده بود  که آینده نامعلومی را برای او رقم میزد.

این اثر از رمانهای کلاسیک جهان است که خواندنش برای کسانی که  علاقه به رمان خارجی دارند ضروری است.
 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]