تاریخ انتشار خبر: 06 دي 1391 - ساعت 05:26:31
مردی در تبعید ابدی

مردی در تبعید ابدی

اگر علاقه مندید تا فراز وفرود زندگی یکی از مفاخر فلسفی جهان را بخوانید حتما به این کتاب مراجعه کنید.همواره زندگی نامه خوانی از رسته هایی است که برای جامعه کتابخوان جذابیت فوق العاده ای دارد.حال اگر این زندگی نامه به قلم یکی از بهترین نویسندگان ایرانی نیز باشد که نور علی نور است.

اگر علاقه مندید تا فراز وفرود زندگی یکی از مفاخر فلسفی جهان را بخوانید حتما به این کتاب مراجعه کنید.همواره زندگی نامه خوانی از رسته هایی است که برای جامعه کتابخوان جذابیت فوق العاده ای دارد.حال اگر این زندگی نامه به قلم یکی از بهترین نویسندگان ایرانی نیز باشد که نور علی نور است.

این مرد در تبعید که زندگیش را در مسیر دانشش تغییر داد وهمه گونه سختی را بر خود پسندید قهرمان حکمت متعالیه،ملا صدرای عزیز است.مسافر چهار سفر بزرگ که بسیاری از عرفا در سفر اول آن جا ماندند.وقلم نوشتاری این کتاب نیز در دستان نادر ابراهیمی نویسنده پرکار وارزشی ایران بوده است.
 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]