تاریخ انتشار خبر: 09 دي 1391 - ساعت 01:58:44
محمد

محمد

رمان «محمد»(ص)، مسایل جهانی دنیای اسلام را از زمان صدر اسلام در قالبی مدرن مطرح می‌کند. در این رمان سعی شده علاوه بر تعامل اسلام با مسیحیت و یهودی‌ها، ریشه‌های صهیونیستی تعدادی از یهودیان معارض را در دوران پیامبر اسلام نشان بدهم.

محمد
ابراهیم حسن بیگی
نشر مدرسه

رمان «محمد»(ص)، مسایل جهانی دنیای اسلام را از زمان صدر اسلام در قالبی مدرن مطرح می‌کند. در این رمان سعی شده علاوه بر تعامل اسلام با مسیحیت و یهودی‌ها، ریشه‌های صهیونیستی تعدادی از یهودیان معارض را در دوران پیامبر اسلام نشان بدهم.

 بر خلاف آنچه تا‌کنون در ایران درباره پیامبر اکرم(ص) نوشته شده، در این کتاب سعی شده  تا این رمان را در قالب ویژگی‌های رمان مدرن بنویسم و البته این کار سختی بود.

این رمان صرفا به زندگی پیامبر(ص) و حوادث دوران زندگی‌ایشان نپرداخته؛ بلکه در کنار آن مسایل جهانی آن دوره و موقعیت دین اسلام را، به‌ویژه در تقابل با یهودیت معارض، مطرح کرده است.

البته دراین میان ویژگی‌ها و رفتارهای یهودی‌های عالم و مومنانی که به پیامبر اکرم (ص) به عنوان پیامبر موعود اعتقاد داشتند نیز در قالب فضاهای داستانی بیان شده است.

در این کتاب تلاش این بوده که ریشه‌های صهیونیستی باورهای تعدادی از یهودیان معارض را نشان بدهد و نگاهی به تقابل صهیونیست‌ها با اسلام و در عین حال، تعامل اسلام با مسیحیت و آن گروه از یهودیان مومن داشته باشد.

گویا قصد مولف معرفی پیامبر اسلام به مسلمانان، به‌ویژه غیرمسلمان‌هاست که شناخت درستی از پیامبر(ص) ما ندارند و نیز، پاسخی به توهین‌ها و اهانت‌های برخی کشورهای اروپایی به پیامبر اسلام است.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]