تاریخ انتشار خبر: 09 دي 1391 - ساعت 01:24:06
من می گویم شما بگریید

من می گویم شما بگریید

نویسنده در هر فصل از این کتاب به مراثی از وقایع کربلا پرداخته است و اشعاری از شاعران مشهور از قبیل مرحوم نیر تبریزی، محتشم کاشانی، عباس حداد کاشانی، حسین لاهوتی، حسین منزوی، جلیل واقع طلب،محمدحسین شهریار، حمید سبزواری، علیرضا قزوه و... آورده است.

من می گویم شما بگریید
علیرضا قزوه
سوره مهر

مجوعه شعری که توسط علیرضا قزوه گرد آوری شده است و به خوبی در میان مخاطبین شعر جا باز کرده است.تاکنون این کتاب یازده بار چاپ شده است.

 

نویسنده در هر فصل از این کتاب به مراثی از وقایع کربلا پرداخته است و اشعاری از شاعران مشهور از قبیل مرحوم نیر تبریزی، محتشم کاشانی، عباس حداد کاشانی، حسین لاهوتی، حسین منزوی، جلیل واقع طلب،محمدحسین شهریار، حمید سبزواری، علیرضا قزوه و... آورده است. 

فصل اول کتاب « این حسین کیست ؟ با کربلا، با حسین(ع) شامل 44 مرثیه ، فصل دوم با نام «ای پدر جان همرهان بستند بار... به شهیدان هاشمی شامل 30 مرثیه، فصل سوم با عنوان « ناله عشق است و آتش میزند با 6 مرثیه،فصل پنجم با نام « زینب اسیری رفت و ما بر جای ماندیم شمال 37 مرثیه است.

 

 

نمونه ای از اشعار:

سیف فرغانی

ای قوم در این عزا بگریید
بر کشته کربلا بگریید
با این دل مرده خنده تا کی

امروز در این عزا بگریید
فرزند رسول را بکشتند
از بهر خدای ، ها بگریید
از خون جگر سرشک سازید

بهر دل مصطفی بگریید
وزمعدن دل به اشک چون در

بر گوهر مرتضی بگریید
دل خسته ماتم حسینید

ای خسته دلان هلا بگریید
در ماتم او خمش مباشید

یا نعره زنید یا بگریید

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]