تاریخ انتشار خبر: 13 دي 1391 - ساعت 01:17:33
نظام اسلامی و مسأله حجاب (مجموعه مقالات و گفتگوها)

نظام اسلامی و مسأله حجاب (مجموعه مقالات و گفتگوها)

از نقاط قوت این مقاله پاسخ‌های محکم و نه سطحی به شبهات رایج در مورد دخالت حاکمیت در این عرصه است. شبهاتی مانند فردی یا اجتماعی بودن مقوله حجاب، مخالفت حجاب با آزادى، عدم گزارش تاریخی مبنی بر دخالت حکومت اسلامی در مسائلی مانند حجاب.

نظام اسلامی و مسأله حجاب (مجموعه مقالات و گفتگوها)
به کوشش سید جعفر حق‌شناس
ناشر: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان


اولین بخش کتاب مقاله‌ای با عنوان نظام اسلامی و مسئله پوشش زنان اثری از حجت الاسلام محمدرضا زیبایی‌ن‍‍ژاد می‌باشد. در این مقاله نویسنده ابتدا مختصات پوشش زنان در عصر جدید را متأثر از عواملی چون حاکمیت ساختارهای فرهنگی – اجتماعی مدرنیته، گسترش و پیچید‌گی ارتباطات در عصر حاضر، گره خوردن پوشش با منافع نظام سرمایه‌دارى، سیاسی‌شدن موضوع حجاب و پیوند میان الگوی پوشش، الگوی ارتباط و شخصیت می‌داند و سپس به چرایی حجاب، مبانی مشروعیت در مداخله‌ی دولت، تحلیل وضعیت پوشش در جامعه‌ی ما و دولت و پوشش بانوان و چالش‌ها می‌پردازد.

 

از نقاط قوت این مقاله پاسخ‌های محکم و نه سطحی به شبهات رایج در مورد دخالت حاکمیت در این عرصه است. شبهاتی مانند فردی یا اجتماعی بودن مقوله حجاب، مخالفت حجاب با آزادى، عدم گزارش تاریخی مبنی بر دخالت حکومت اسلامی در مسائلی مانند حجاب.

 

 

بررسی جامعه‌شناختی بدحجابی در ایران عنوان مقاله‌ایست که به کوشش سید احمد فشارکی ارائه شده است. وی تبیینی ساختارگرایانه از وضعیت حجاب در ایران ارائه نموده است. او با در نظر گرفتن پدیده بدحجابی نوین به عنوان کجروى، انحراف اجتماعی و جرم در مکاتب مختلف جامعه‌شناسی به ارائه مدلی تبیینی و بررسی مسئله بر اساس مدل منتخب می‌پردازد.

 

مطلب بعدی کتاب، نقدی است بر مقاله «جک استراو»، عضو پارلمان بریتانیا در مورد مسئله حجاب در اسلام که در سال 2006 نگاشته شده است.

 

گوش فرا دادن به ندای حجاب، نوشته «تبسن.ف. روبی» با ترجمه خانم نسرین مصباحی آخرین مقاله کتاب است. خانم روبی با استفاده از روش نمونه‌گیرى، تلقی زنان مسلمان مهاجر در کانادا را از حجاب نشان می‌دهد. وی نیز به بحث ریشه‌شناسی بحث حجاب، تفاوت بین حجاب و پوشش و حجاب در فضای اسلامی می‌پردازد. از ویژگی‌های این مقاله این است که صرفاً نتیجه تحقیقات را برای خواننده توضیح نمی‌دهد بلکه صحبت‌های افراد شرکت کننده در بحث را در متن می‌آورد و به خواننده اجازه می‌دهد تا خود نیز با آنها همراهی کرده و به نتیجه برسد.

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]