تاریخ انتشار خبر: 13 دي 1391 - ساعت 00:34:39
فقه و پوشش بانوان

فقه و پوشش بانوان

نویسنده کتاب، کاستی تحقیقات با رویکرد کاملاً فقهی و اجتهادی را مهم ترین علت این پژوهش دانسته و به بررسی پوشش بانوان از نگاه «فقه» با کنجکاوی همه جانبه در مبانی و فروع فقهی آن می پردازد.

فقه وپوشش بانوان/علی اکبر کلانتری/بوستان کتاب

 نویسنده کتاب، کاستی تحقیقات با رویکرد کاملاً فقهی و اجتهادی را مهم ترین علت این پژوهش دانسته و به بررسی پوشش بانوان از نگاه «فقه» با کنجکاوی همه جانبه در مبانی و فروع فقهی آن می پردازد.

 

 مؤلف، پس از طرح بحث و بیان ضرورت ها و اهداف، پیشینه، واژه حجاب و... در پیش گفتار، فصل نخست کتاب را به پوشش بانوان در برابر مردان نامحرم اختصاص داده و اصل وجوب پوشش، اقوال فقها در کتاب نکاح، پوشش چادر، پوشش بانوان در برابر خواستگاران، پوشش زنان غیر کتابی، پوشش بانوان در عکس و فیلم و... را بررسی می نماید.

 

 

 فصل دوم کتاب با عنوان «پوشش بانوان در برابر مردان محرم»، شامل مباحث محرمان نسبی و فتوای مشهور فقها، دلایل و اشکالات آن، محرمان نسبی و فتاوی فقها، پوشش مادر زن در برابر داماد، سیره عملی مسلمین و...است.

 

 فصل پایانی کتاب نیز با عنوان مباحث گوناگون، به موضوعاتی چون: پوشیدن لباس مردان توسط بانوان، دلایل حرمت و بررسی و نقد، روایات لباس شهرت، شنیدن صدای بانوان، حکم آشکار نمودن زینت و آرایش و... می پردازد.

 

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]