تاریخ انتشار خبر: 13 دي 1391 - ساعت 13:38:00
حدود و اختیارات فقیه در رساله فی ولایت الحاکم الفقیه

حدود و اختیارات فقیه در رساله فی ولایت الحاکم الفقیه

این کتاب به مقوله مهم ولایت در عصر غیبت می پردازد. علاوه بر اهمیت نظری این رساله که حاصل نگاه عالمانه یک مجتهد شیعی است، تجربه سیاسی آقانجفی نیز بر اهمیت اثر می افزاید.

حدود و اختیارات فقیه در رساله فی ولایت الحاکم الفقیه

ذبیح الله نعیمیان

انتشارات آرما

«حدود و اختیارات فقیه در رساله فی ولایت الحاکم الفقیه» ترجمه و تصحیحی بر رساله «بحث فی ولایت الحاکم الفقیه» اثر مرجع شهیر آقانجفی اصفهانی است که به همت ذبیح الله نعیمیان تنظیم گردیده است.

این کتاب به مقوله مهم ولایت در عصر غیبت می پردازد. علاوه بر اهمیت نظری این رساله که حاصل نگاه عالمانه یک مجتهد شیعی است، تجربه سیاسی آقانجفی نیز بر اهمیت اثر می افزاید.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]