تاریخ انتشار خبر: 13 دي 1391 - ساعت 14:42:31
زندگی نامه آیت الله العظمی آقانجفی اصفهانی

زندگی نامه آیت الله العظمی آقانجفی اصفهانی

سید مصلح الدین مهدوی سال ها قبل در کتاب سه جلدی «تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان» یا «بیان سبل الهدایه فی ذکر اعقاب صاحب الهدایه» قسمتی را به شرح حال آیت الله العظمی آقانجفی اصفهانی اختصاص داده بود.

زندگی نامه آیت الله العظمی آقانجفی اصفهانی

رحیم قاسمی

نشر آرما

سید مصلح الدین مهدوی سال ها قبل در کتاب سه جلدی «تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان» یا «بیان سبل الهدایه فی ذکر اعقاب صاحب الهدایه» قسمتی را به شرح حال آیت الله العظمی آقانجفی اصفهانی اختصاص داده بود.

 

 

به کوشش رحیم قاسمی، این قسمت در کتابی جداگانه با عنوان «زندگی نامه آیت الله العظمی آقانجفی اصفهانی» گردآوری شده است و در کنار آن دو متن منتشر نشده از علامه شیخ علی کاشف الغطا و علامه محمدباقر الفت نیز ضمیمه شده است.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]