تاریخ انتشار خبر: 13 دي 1391 - ساعت 13:14:51
لذت نقد

لذت نقد

این کتاب عمده نقدها.ضد یادداشت ها.ومقالاتی درباره سینمای ایران است که از سالهای ۶۸تا ۸۹در مجلات وروزنامه ها چاپ شده است.

لذت نقد/مسعود فراستی/روایت فتح

این  کتاب عمده نقدها.ضد یادداشت ها.ومقالاتی درباره سینمای ایران است که از سالهای ۶۸تا ۸۹در مجلات  وروزنامه ها  چاپ شده است.این کتاب توسط جناب آقای مسعود فراستی نگاشته شده است.

 

برخی از فیلمهای نقد شده در این مجموعه عبارتند از:برج مینو.از کرخه تا راین.بایسیکل ران و...

 

در این مقالاتی نیز مورد نقد قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]