تاریخ انتشار خبر: 16 دي 1391 - ساعت 09:20:53
پیرامون انقلاب اسلامی

پیرامون انقلاب اسلامی

کتاب حاضر گزیده ای از یادداشت‌ها، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های استاد شهید است پیرامون انقلاب اسلامی.

کتاب حاضر گزیده ای از یادداشت‌ها، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های استاد شهید است پیرامون انقلاب اسلامی.

این مجموعه با سخنرانی استاد مطهری در دانشکده الهایات در دوم بهمن 57 آغاز می شود. این سخنرانی که با عنوان آزادی تفکر و عقیده در کتاب حاضر چاپ شده است بنا به قول خود استاد بیشتر از محفوضات استاد شهید است و ایشان به علت مشغله زیاد فرصت نکرده است سخنرانی مدونی را آماده کند.

 

در این سخنرانی شهید مطهری آزادی تفکر و آزادی عقیده را مقایسه کرده و می گوید آزادی تفکر ناشی از استعداد انسانی بشر است که می تواند در مسائل بیندیشد و این استعداد حتماً باید آزاد باشد چرا که پیشرفت بشر در گرو این آزادی است.

 

 

اما عقیده این‌ طور نیست و در صورت احترام به هر عقیده و آزادی مطلق عقیده، نتیجه این خواهد شد که گروهی بت پرست شوند، گروهی سنگ پرست و نتوان به ایشان اعتراض کرد زیرا که عقیده آزاد است و صاحب عقیده مختار در اختیار کردن عقیده اش.

 

آیت الله مطهری ادامه می دهد که منطق دین این گونه نیست و مثالی می آورد از ابراهیم خلیل(ع) بت‌ها را شکست و به عقیده اشتباه قوم خویش احترام نگذاشت و کوشید آن‌ها را بیدار کند. شهید مطهری معتقد است اگر مکتبی به خود ایمان د اشته باشد، آزادی تفکر خواهد داشت و در رژیم جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای افکار وجود ندارد و اگر مکتبی تفکر را محدود کند ثباتش دچار خطر می شود و نمی‌تواند باقی بماند.

 

در ادامه سخنرانی دیگری از استاد عرضه می گردد که این سخنرانی در فروردین 58 ایراد شده است تحت عنوان ماهیت و عوامل انقلاب اسلامی ایران.

 

شهید مطهری ابتدا به طور کلی ماهیت انقلاب‌ها را بررسی کرده و نتیجه گیری می کند که 3 ماهیت برای انقلاب‌ها وجود دارد:

 

1- اقتصادی: یعنی جامعه به 2 قطب محروم و مرفه ایجاد شده و محرومان علیه مرفهان قیام می‌کنند.

 

2- سیاسی و آزادی خواهانه: جامعه حق اظهار نظر و ابراز عقیده ندارد، به این سبب دست به قیام می زند که انقلابی دموکراتیک یا لیبرالی به وجود آورد.

 

3- اعتقادی و ایدئولوژیک: جامعه به یک مکتب سخت پایبند است و در عین حال این مکتب را در حال زوال می بیند، بنابراین دست به قیام می زند.

 

بعد از این دسته بندی به انقلاب اسلامی ایران اشاره کرده و این انقلاب را انقلابی ویژه می داند که تا بحال سابقه نداشته مگر در صدر اسلام. استاد شهید انقلاب ایران را انقلاب اسلامی میداند که هر 3 ماهیت فوق را همزمان داراست

 

نشر صدرا

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]