تاریخ انتشار خبر: 17 دي 1391 - ساعت 12:22:31
پشت میدان نبرد

پشت میدان نبرد

اين كتاب خاطرات اسير آزاد شده اردبيلي است كه در سن 15سالگي به جبهه رفته٬ در عمليات خيبر اسير مي شود.در مجموع باید گفت که كل كتاب به خاطرات وي از عمليات خيبر، اسارت در اردوگاه هاي عراقي و بازگشت به ايران اختصاص یافته است.

«پشت ميدان نبرد»

خاطرات رحمان پرزحمت

ساسان ناطق

نشر سوره مهر

اين كتاب خاطرات اسير آزاد شده اردبيلي (رحمان پرزحمت) است كه در سن 15سالگي به جبهه رفته٬ در عمليات خيبر اسير مي شود.در مجموع باید گفت که كل كتاب به خاطرات وي از عمليات خيبر، اسارت در اردوگاه هاي عراقي و بازگشت به ايران اختصاص یافته است.

در مقدمه‌ی كتاب از زبان راوی آمده است: « از بچگی عاشق بلندپروازی و هيجان بودم و بيشتر وقتم را روی بام سپری می‌كردم. رو همين حساب ، دور و بری‌ها فكر می‌كردند يا ستاره‌شناس می‌شوم يا كفترباز ولی خدابيامرز پدرم هميشه می‌گفت: بالاخره يك‌روز از آن بالا می‌افتی و می‌تركی، اين خط و اين هم نشان! ببين كی گفتم؟ نه تنها هيچ وقت نتركيدم بلكه خيلی هم خوش می‌گذشت. اگر پدرم می‌دانست برای چه به بام می‌روم حتما او هم سری به آن بالا می‌زد. ...»

کتاب«پشت ميدان نبرد» خاطرات رحمان پرزحمت اسير آزادشده‌ی ايرانی است که ساسان ناطق مصاحبه و تدوین آن را انجام داده است

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]