تاریخ انتشار خبر: 17 دي 1391 - ساعت 12:25:09
شیعه در اسلام

شیعه در اسلام

شیعه در اسلام یکی از متون مناسب برای معرفی مذهب شیعه در جهان می باشد.در این کتاب به صورت گذرا کلیاتی از شیعه وعقاید شیعه مطرح شده است.

شیعه در اسلام/علامه طباطبایی/بوستان کتاب قم

شیعه در اسلام یکی از متون مناسب برای معرفی مذهب شیعه در جهان می باشد.در این کتاب به صورت گذرا کلیاتی از شیعه وعقاید شیعه مطرح شده است. اين كتاب كه به نام«شيعه در اسلام»ناميده مى‏شود،هويت واقعى مذهب تشيع را كه يكى از دو مذهب بزرگ اسلامى (تشيع و تسنن) است بيان مى‏كند.كيفيت پيدايش و نشو و نماى تشيع.

مؤلف محترم،اين هدف را بدون اهانت به اهل سنت و جماعت و در عين حال دفاع از اصالت شيعه و بيان علت پيدايش آن،دنبال كرده و كوشيده است تا نشان دهد كه تشيع جنبه‏اى كاملا اصيل از اسلام است بدون اينكه كوچكترين مقصودى در ايجاد تفرقه يا شكاف بين تشيع و تسنن در نظر باشد.بر عكس با دفاع از اصالت شيعه گفتگوى بين دو بخش اصلى اسلام را آسانتر ساخته است از آنجا كه تقريب واقعى،فقط با حفظ اصالت طرفين امكان پذير مى‏باشد.

 


علامه طباطبائى با لسانى ساده تقريبا تمام جوانب شيعه را از تاريخ گرفته تا حكمت و عرفان توضيح داده و در صفحاتى معدود بسيارى از مهمترين حقايق معارف اسلامى و شيعى را بيان كرده است.

تمام مراتب علم و معرفت شيعى از نحوه پيدايش تاريخى آن و فقه و شريعت تا لطيف‏ترين حقايق معنوى به زبانى بس ساده كه مى‏تواند فقط متعلق به يك استاد واقعى باشد،در چهار فصل كلى جمع آورى گرديده و براى بار اول به زبان فارسى بحثى با چنين جامعيت و در لباسى اين چنين ساده آراسته شده و به جامعه ايرانى كه اكنون از هر زمان بيشتر محتاج به خودشناسى و ارشاد است،عرضه گرديده است.اين مهم فقط مى‏توانست از فكر و قلم توانايى با جامعيت و كمال علامه طباطبائى تراوش كند

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]