تاریخ انتشار خبر: 17 دي 1391 - ساعت 12:28:59
ستاره‌هايي که خيلي دور نيستند

ستاره‌هايي که خيلي دور نيستند

«ستاره‌هايي که خيلي دور نيستند» شامل 12 داستان کوتاه است که در اصل بايد هر کدام را جداگانه ارزش‌گذاري کرد اما به صورت کلي مي‌توان گفت که اين مجموعه شامل چند سوژه جديد و چند سوژه نسبتا تکراري است که در هر دو حالت با پرداخت خوبِ داستاني، مخاطب خود را درگير داستان مي‌نمايد.

ستاره‌هايي که خيلي دور نيستند/سید علی شجاعی/نشر نیستان

«ستاره‌هايي که خيلي دور نيستند» شامل 12 داستان کوتاه است که در اصل بايد هر کدام را جداگانه ارزش‌گذاري کرد اما به صورت کلي مي‌توان گفت که اين مجموعه شامل چند سوژه جديد و چند سوژه نسبتا تکراري است که در هر دو حالت با پرداخت خوبِ داستاني، مخاطب خود را درگير داستان مي‌نمايد.

 

از لحاظ فرم و ساختار داستاني، علی شجاعی گامي جلوتر از شجاعي پدر"مهدی شجاعی"، حرکت مي‌کند و از سبک‌هاي جديد روايت‌گري نيز استفاده کرده است. بيش‌تر داستان‌ها به صورتِ تک‌گويي -مونولوگ- از زبان شخص اول يا داناي کل روايت مي‌شود. و حتي مفاهيم و موضوعات داخل کتاب، بيش‌تر شامل مسائل اجتماعي و اعتقادي مي‌شود. ويژگي ديگر اين کتاب يکي "تعليق" است که خواننده را تا آخر داستان منتظر نگاه مي‌دارد تا اصل ماجرا را دريابد. بعضي داستان‌هاي نويسنده هم از لحاظ ادبي چنان است که همانند يک نثر ادبي مي‌شود.

 


و اما اگر بخواهيم به بعضي از داستان‌هاي اين مجموعه نمره بيش‌تري بدهيم احتمالا بايد صدر آن، خودِ داستان «ستاره‌هايي که خيلي دور نيستند» باشد و داستان‌هايي چون: «روياي ديدني»، «مينو»، «پايان خوش يک داستان» و «پاکباخته» نيز از داستان‌هاي زيباي اين مجموعه است.

 

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]