تاریخ انتشار خبر: 17 دي 1391 - ساعت 13:50:11
شباویز

شباویز

این رمان ادامه یا جلد دوم رمان شب و قلندر است که با نام شب آویز به چاپ رسیده است. تاریخ در شب و قلندر، دوره قاجار تا مشروطه را روایت می کند، و در شباویز- امتداد آن، یعنی از مشروطه و احمدشاه، تا پهلوی اول، حکومت رضاخان- و مدتی بعد از آن را.

شباویز
منیزه آرمین
سوره مهر

موضوع این رمان در ارتباط با وجوه تاریخی، سیاسی، اجتماعی، خانوادگی و تا اندازه هایی عشقی، فرهنگی و اعتقادی است که تمرکز بر وجه تاریخی آن بیش از وجوه دیگر است. درواقع شباویز یک رمان تاریخی است.

این رمان ادامه یا جلد دوم رمان شب و قلندر است که با نام شب آویز به چاپ رسیده است. تاریخ در شب و قلندر، دوره قاجار تا مشروطه را روایت می کند، و در شباویز- امتداد آن، یعنی از مشروطه و احمدشاه، تا پهلوی اول، حکومت رضاخان- و مدتی بعد از آن را.

 

 

این رمان حکایت از شاهان این دوران و دولت های آن ها دارد و همچنین رخدادهایی که در دولت هر کدام به وقوع می پیوندد، از جمله تغییر وزراء و رئیس الوزرا، که تغییر هر کدام بعد از دیگری، سبب تحولات و جریاناتی می شود که نویسنده به آن ها می پردازد.

 

شخصیت های داستان بیشتر حقیقی یا واقعی هستند. و هر کدام صفحاتی از تاریخ را پیش روی خواننده باز می کنند که به نظر می رسد بازگویی برخی از آن ها برای تجربه مردم امروز به خصوص جوان ترها مورد نیاز باشد.
این شخصیت های تاریخی بنا به نقشی که در تاریخ کشور ایفا کرده اند و بنا به تغییرات زمان خود، تاریخ بعد از خود را نیز رقم زده اند. این شخصیت ها در کنار شخصیت های تخیلی و غیرواقعی داستان قرار گرفته اند که بسته به موقعیت هایی که در آن قرار می گیرند و وضعیت اجتماع و فرهنگ و خرده فرهنگ هایی اجتماعی شالوده رمان را بنا نهاده اند، که در این ارتباط بیشتر به بختیاری ها و ایلیاتی ها، اصفهانی ها، تهرانی ها، مورد توجه قرار گرفته اند.
از مفاهیم سیاسی رمان، اشاره به تاریک خانه (فراماسونری)، کمیته مجازات، حزب اجتماعیون و اشخاصی چون ظل السلطان، سردار اسعد، مستوفی الممالک، شیخ فضل الله نوری، مصدق، مدرس، خیابانی و... دستگیری و زندانی ها، اعدام ها، توقیف مطبوعات و در بخش های فرهنگی اشاره به شخصیت های علی اکبر دهخدا، ملک الشعرای بهار، میرزاده عشقی، علی دشتی، علی فروغی و... دارد که به نوعی با سیاست در ارتباط و یا درگیر بوده اند.

خلاصه داستان:

 

داستان با اشاره به شیرین نگار- یکی از شخصیت ها- که بعد از همسر اولش با مردی به نام کاکو افراسیاب ازدواج می کند، در آغاز خود با فضای جشن عروسی دختر او- نرگس خاتون- با جهانگیر- مردی بختیاری که اهل هزار دره یا سرخ کوه است، شروع می شود.

 

او پسر خان بابا و خان بانو است و دارای افکار و خرده فرهنگ هایی است که حتی با وجود تأثیر تحصیل در خارج از ایران و تغییر اخلاق و رویه خود، باز به بعضی از آن ها پایبند است. نرگس خاتون همسرش که شخصیت اصلی رمان است، علاقه زیادی به ساز و به خصوص کمانچه دارد. او به ساز استاد جواد که شاگردش بوده است، علاقه زیادی دارد

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]