تاریخ انتشار خبر: 17 دي 1391 - ساعت 13:51:14
گوساله سرگردان

گوساله سرگردان

قصه های این مجموعه که با زبانی ساده و قابل فهم روایت می شوند؛ با توجه معنادار به عواطف و احساسات پرشور انسانی، وقایع جنگ را به تصویر می کشانند.

گوساله سرگردان

مجید قیصری

نشر افق

مجموعه داستان «گوساله سرگردان» نوشته مجید قیصری، یکی از آثار در خور توجه چند سال اخیر در حوزه ادبیات جنگ به شمار می رود.

مجید قیصری نویسنده مجموعه داستان و رمان های «جنگی بود، جنگی نبود»؛ «صلح»؛ «طعم باروت»؛ «نفر سوم از سمت چپ»؛ ضیافت به صرف گلوله» و «باغ تلو»، در این مجموعه با تکرار تجربه ای دیگر در حوزه دفاع مقدس و با بهره گیری از مفاهیم قرآنی، به زندگی بازماندگان جنگ می پردازد که به طور مستقیم در فضای جنگ تنفس کرده اند و امروزه در شرایطی متفاوت به زندگی خود در فضایی تأثیر پذیرفته از روزهای جنگ ادامه می دهند.

 

 

قصه های این مجموعه که با زبانی ساده و قابل فهم روایت می شوند؛ با توجه معنادار به عواطف و احساسات پرشور انسانی، وقایع جنگ را به تصویر می کشانند.

 

برقراری ارتباط خوب و مستمر خواننده با داستان یکی از بارزترین نکات این مجموعه به حساب می آید. در این مجموعه، شاهد نزدیکی و شباهت های قابل تأمل ادبیات دفاع مقدس با ادبیات بین المللی می باشیم، به گونه ای که قیصری توانسته است بخشی از زوایای بکر دفاع مقدس را به خوبی به تصویر بکشاند. هر چند از مجموع هشت داستان این مجموعه، پنج تا شش داستان با برخی ضعف های ساختاری مواجه اند، اما دو داستان «گوساله سرگردان» و «ماه زده» با ساختار و پرداختی قوی و از همه مهم تر با پایانی مناسب، برخی ضعف های موجود- به عقیده نگارنده- را به خوبی پوشانده است.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]