تاریخ انتشار خبر: 19 دي 1391 - ساعت 15:50:38
داستان سیستان

داستان سیستان

داستان سیستان، داستان نیست. روایتی است از آنچه بین رهبر و مردم ساکن در پایین ترین قسمت نقشه ایران گذشته است. روایتی است از سفر رهبر تا قلب ملت.

داستان سیستان

رضا امیرخانی

انتشارات قدیانی

سفر نامه میرزا رضای امیرخانی! ، سفر رهبر به سیستان را چه گوارا و شیرین کرد؛ چه برای آنانکه در سفر بوده اند و چه برای عده زیادی که در سفر نبوده اند! اما گویا با خواندن داستان سیستان در سفر بوده اند.

 

روایت سفرنامه ای از یک رویداد مهم تاریخی، از قدیم الایام در ایران رسم بوده است و این امیرخانی است که آنرا دوباره زنده کرده است. امیرخانی اهل تقلید نیست، او قصد دارد کهن الگوهای وطنی را دوباره از نو بسازد.

 

داستان سیستان، داستان نیست. روایتی است از آنچه بین رهبر و مردم ساکن در پایین ترین قسمت نقشه ایران گذشته است. روایتی است از سفر رهبر تا قلب ملت.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]