تاریخ انتشار خبر: 22 دي 1391 - ساعت 04:27:56
دستاوردهای فرهنگی دفاع مقدس و آفت های تهدید کننده آن

دستاوردهای فرهنگی دفاع مقدس و آفت های تهدید کننده آن

تلاش برای نگاه فرهنگی به پدیده دفاع مقدس و همچنین شناخت و تبیین فرهنگ برآمده از آن ضرورت امروز انقلاب اسلامی است. فرهنگی که می­تواند علاوه بر آسیب­شناسی وضع موجود انقلاب اسلامی، راهبردهای حرکت به سوی آینده را نیز پیش­روی ما قرار دهد. این پژوهش گامی کوچک در این مسیر پر فراز و نشیب است.

دستاوردهای فرهنگی دفاع مقدس و آفت های تهدید کننده آن
محمد مهدی بهداروند
انتشارات کتاب فردا

جنگ تحمیلی و دفاع مقدس با تمام فراز و نشیب هایش پس از هشت سال عاقبت با پذیرش قطع نامه 598 به پایان رسید.از میان این دوران دشوار ، فرهنگی سر بر آورد که مؤلفه های اساسی آن را در پیامها و سخنرانی های امام می یابیم.

 

برای همین باید امروز به پیامهای پر از درد امام خمینی (ره) در سال آخر عمر شریفش رجوع کنیم وبار دیگر به نسبت خود وانقلاب ودفاع مقدس بپردازیم.

تلاش برای نگاه فرهنگی به پدیده دفاع مقدس و همچنین شناخت و تبیین فرهنگ برآمده از آن ضرورت امروز انقلاب اسلامی است. فرهنگی که می­تواند علاوه بر آسیب­شناسی وضع موجود انقلاب اسلامی، راهبردهای حرکت به سوی آینده را نیز پیش­روی ما قرار دهد. این پژوهش گامی کوچک در این مسیر پر فراز و نشیب است. 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]