تاریخ انتشار خبر: 22 دي 1391 - ساعت 04:31:20
سه گانه ای برای یگانه

سه گانه ای برای یگانه

«سه گانه اي براي يگانه» ۳ داستان با عنوان هاي «خون نوشت»، «عبور از دژ» و «مسافر آخرين روز» دارد.

سه گانه ای برای یگانه

محمد رضا بایرامی

نیستان

سه داستان... سه نگاه... سه زندگي... سه شهيد... همه براي او. «سه گانه اي براي يگانه» ۳ داستان با عنوان هاي «خون نوشت»، «عبور از دژ» و «مسافر آخرين روز» دارد. «خون نوشت» داستان آزاده اي به نام «حسن حميدي» است كه در دوران جنگ تحميلي عراق عليه ايران گزارشگر بوده و پس از بازگشت به ايران دنبال يافتن دليل شهادت دوستش مي گردد.

داستان «عبور از دژ» از صفحه ۱۴۷ كتاب آغاز مي شود و بلندترين داستان آن است. شهيد «علي محمدي پور» قهرمان داستان و از مبارزان انقلابي است. سرگذشت او تا هنگام شهادت در دفاع مقدس در اين داستان دنبال شده است.

«مسافر آخرين روز» نيز داستاني از زندگي سرتيپ «ابوالحسن خرم رودي» است كه در آخرين سال خدمت و در آخرين روز جنگ تحميلي عراق عليه ايران به شهادت مي رسد.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]