تاریخ انتشار خبر: 22 دي 1391 - ساعت 04:33:02
نبرد درالوگ

نبرد درالوگ

سردار جهروتی زاده یکی از فرماندهان یگان های پارتیزانی در دفاع مقدس بوده است که در این کتاب داستان تصرف درالوگ توسط نیروهای تحت امر او بیان شده است.

نبرد درالوگ

خاطرات جعفر جهروتی زاده

سوره مهر

اگر نیروی کافی یا زمین مساعد برای طرح ریزی عملیات وجود نداشته باشد باید به جنگ پارتیزانی یعنی تکیه بر هنر فردی روی آورد. سردار جهروتی زاده یکی از فرماندهان یگان های پارتیزانی در دفاع مقدس بوده است که در این کتاب داستان تصرف درالوگ توسط نیروهای تحت امر او بیان شده است.

 

 

در کنار این موضوع شما در سیر داستان با دوران کودکی و جوانی ایشان آشنا می شوید و چگونگی پیوند خوردن ایشان با مبارزه در سال های قبل از انقلاب را خواهید دانست.

 

 

در لابلای صفحات کتاب به تناسب شرایط زمانی با برخی از سرداران شهید وبعضی از عملیات ها هم مواجه خواهید شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]