تاریخ انتشار خبر: 22 دي 1391 - ساعت 03:37:06
آبلوموف

آبلوموف

این رمان روایتگر زندگی یک فئودال‌زاده روس به نام «ایلیا ایلیچ آبلوموف» است که به همراه خانواده‌اش در املاک پدری ساکن است. ..

آبلوموف

ایوان گنجاروف

مترجم: سروش حبیبی

ناشر : فرهنگ معاصر

این رمان روایتگر زندگی یک فئودال‌زاده روس به نام «ایلیا ایلیچ آبلوموف» است که به همراه خانواده‌اش در املاک پدری ساکن است. «آبلوموف» در روزگار جوانی در اداره‌یی دولتی استخدام می‌شود و تا زمان بازنشستگی در همان منصب باقی می‌ماند. اگرچه سرشار است از آرزوها و می‌داند که باید کارهای بسیاری را در زندگی‌اش انجام دهد؛ اما چنان کاهل، بی‌اراده و تن‌آساست که عمده اوقات خود را در بستر می‌گذراند

این رمان هجو اشراف قرن نوزدهم روسیه است که زندگی را با خمودگی سپری می کردند. گنجاروف قصد داشت آنها را از خواب بیدار کند. بعدها آبلوموف نام علمی حالت روانی آدمهایی شد که خموده و تنبل بودند.

« کیست که بتواند شعار نیرومند " به پیش" را به زبانی فریاد بزند که بر روح روسیان اثرکند؟ در سراسر خاک روسیه کم تر کسی یافت می شود که یارای کشیدن این فریاد نیروبخش را داشته باشد».

 

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]