تاریخ انتشار خبر: 23 دي 1391 - ساعت 04:04:00
دود شدن در بزم اهریمن

دود شدن در بزم اهریمن

این کتاب به بررسی آثار و شخصیت هوشنگ گلشیری پرداخته است.نکته جالب در کتاب نگاه چند بعدی و چند زاویه ای به گلشیری است که به نظر می رسد روش خوبی برای نقدهای مشابه می باشد.

دود شدن در بزم اهریمن,

مصطفی فعله گری

سوره مهر

نقد نگاری برآثار تولید شده یکی از راههای ارتقا فهم مخاطب ودقیق خواندن او می باشد.توجه به نقد کتاب البته به دیده انصاف یکی  از راههایی است که باعث بالا رفتن سطح کیفیت مطالعه می شود.

هر اثری که نگاشته می شود از آنجا که فکر انسانی وحواس بشری در آن دخیل است همواره در معرض خطا واشتباه می باشد ونگاه نقادانه البته با انصاف راهی است برای پی بردن به این خطاهای احتمالی.حال وقتی شما با نگاهی دقیق به اثری وشخصیتی توجه می کنید واشتباه او را در می یابید ،این خود گامی است در مسیر اشتباه نکردن.در این مرحله نقد دارای کارکردی همچون منطق می باشد که استفاده از آن گونه ای از مصونیت از خطا را ایجاد می کند.

 

 

این کتاب به بررسی آثار و شخصیت هوشنگ گلشیری پرداخته است.نکته جالب در کتاب نگاه چند بعدی و چند زاویه ای به گلشیری است که به نظر می رسد روش خوبی برای نقدهای مشابه می باشد.مثلا در فصلی از کتاب به نوشته های دیگران درباره داستان های هوشنگ گلشیری  ودر فصلی دیگر به روحیه تند گلشیری در نقد دیگران پرداخته است.

 

پس از خواندن کتاب شناختی نسبتا خوبی درباره نویسنده پیدا می شود والبته شوقی نیز برای بیشتر دانستن ایجاد می شود که به نظر می رسد وقتی یک کتاب این شوق را بتواند بوجود بیاورد در کار خود موفق بوده است.

 

نقدی هم به این کتاب نقد: استفاده از کلماتی که دارای بار معنایی تندی هستند در این کتاب بیشمار اتفاق افتاده است.صفتهایی را به صورت مکرر به گلشیری منتسب کردن به نظرم خوب نبود وبهتر بود که نویسنده عزیز این کتاب حرفهای به نظر من منطقیش را درباره گلشیری می گفت وداوری منصفانه را به مخاطب می سپرد.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]