تاریخ انتشار خبر: 23 دي 1391 - ساعت 04:07:08
سنگ صبور

سنگ صبور

روایت زنی افغان که از شوهرش که در یکی از جنگ‌های افغانستان مجروح شده است، نگهداری می کند و طی روزها و ساعت‌هایی که با نفس‌های شوهرش، دانه های تسبیح را می‌گرداند، گذشته اش، گذشته‌ای که شوهرش در آن غیبت داشته را مرور می‌کند و از روزهایی می گوید که طالبان به خانه و زندگی و حریم زنانه‌اش تجاوز کرده اند.

عتیق رحیمی
مريم جوان؛ محدثه چراغي

سخن‌ گستر 

136 صفحه

« زنی بر بالین شوهرش شب زنده‌داری می‌کند. نفس‌هایش با نفس‌های مرد زخمی یک آهنگ می‌شود. لبانش می‌لرزند. نماز می‌خواند، تسبیح می‌چرخاند. نود و نه بار«القهار، القهار، القهار»، یکی از نام‌های خداوند را صدا می‌کند. نفسی تازه و باز شروع می‌کند. بدنش هم آهنگ با ذکرش تکانهای گهواره است، می‌خواهد ایمان بیاورد، می‌خواهد امید داشته باشد».

 

روایت زنی افغان که از شوهرش که در یکی از جنگ‌های افغانستان مجروح شده است، نگهداری می کند و طی روزها و ساعت‌هایی که با نفس‌های شوهرش، دانه های تسبیح را می‌گرداند، گذشته اش، گذشته‌ای که شوهرش در آن غیبت داشته را مرور می‌کند و از روزهایی می گوید که طالبان به خانه و زندگی و حریم زنانه‌اش تجاوز کرده اند.
اولین داستان رحیمی نویسنده افغانی تبار، به زبان فرانسه که جایزه گنکور ،بالاترین جایزه ادبی فرانسه را ازآن خود کرد.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]