تاریخ انتشار خبر: 23 دي 1391 - ساعت 04:09:58
تکنوپلی

تکنوپلی

نويسنده در 10 فصل از اين كتاب، شگردها و سازوكارها و رهيافت‌هاي اين فرهنگ زدايي و دين ستيزي را برشمرده و كوشيده است از زواياي گوناگون، جوانب تكنوپولي و انقياد جامعه امريكا را كه وي آن را اولين قرباني تكنوپولي در جهان مي شمارد در برابر خدايي به نام تكنولوژي نشان دهد.

تکنوپلی

نیل پستمن

مترجم:صادق طباطبایی

نشر اطلاعات

تكنوپولي كه از تركيب دو واژه «تكنولوژي» و «مونوپولي» ساخته شده است بيان كننده سلطه بلامنازع و حكومت تمام عيار «تكنولوژي بدون اخلاق» بر فرهنگ جوامع بشري است.

 

نويسنده در 10 فصل از اين كتاب، شگردها و سازوكارها و رهيافت‌هاي اين فرهنگ زدايي و دين ستيزي را برشمرده و كوشيده است از زواياي گوناگون، جوانب تكنوپولي و انقياد جامعه امريكا را كه وي آن را اولين قرباني تكنوپولي در جهان مي شمارد در برابر خدايي به نام تكنولوژي نشان دهد.

 

 

تكنولوژي كه قرار بود در خدمت انسان و براي سامان بخشيدن و تضمين زندگي بهتر و حل مشكلات معيشتي و اجتماعي و بهزيستي جامعه قرار گيرد، اينك ديو مخوف و بلايي مهلك شده است كه كل بشريت و فرهنگ و تمدن انساني را تهديد مي كند. نويسنده در فصل يازدهم كتاب، راه حلهايي را به جوامعي كه هنوز اسير اين ديو مستبد تاريخ كش نشده اند عرضه مي دارد.

 

 

از آنجا كه نويسنده به مناسبتي از ماجراي كتاب آيات شيطاني به گونه اي انتقادي ياد كرده است، لذا مترجم محترم در قالب فصلي جداگانه، اين ماجرا را در چارچوب نظام تكنوپولي و شبيخون فرهنگي مورد بررسي و تحليل قرار داده كه به عنوان ضميمه در انتهاي اين كتاب اضافه شده است.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]