تاریخ انتشار خبر: 23 دي 1391 - ساعت 03:20:17
اجتهاد در مقابل نص

اجتهاد در مقابل نص

این کتاب با استناد به منابع مشهور و معتبر اهل سنت اجتهادات خلفاء و اصحاب پیابر در تمامی مسائل اسلامی از جمله اعتقادات، تفسیر، احکام، عبادات و سایر امور را نقل می‌کند.

اجتهاد  در مقابل نص


علامه سید عبدالحسین شرف الدین از علمای جبل عامل می‌باشد که در طول عمر بابرکت خود علاوه بر جهاد در جبهه علم و دانش به جهاد در راه اتحاد مسلمین و مبارزه با استعمار معروف هستند.

 

اجتهاد در مقابل نص در واقع به بررسی نظرات خلفا و اصحاب بزرگ پیامبر گرامی اسلام می‌پردازد که آراء ایشان درست بر خلاف نظرات پیامبر است.

 

 

این کتاب با استناد به منابع مشهور و معتبر اهل سنت اجتهادات خلفاء و اصحاب پیابر در تمامی مسائل اسلامی از جمله اعتقادات، تفسیر، احکام، عبادات و سایر امور را نقل می‌کند.

 

و در مقابل سخن قرآن و سنت پیامبر را درباره همان مساله می‌آورد تا خواننده خود قضاوت کند که چگونه سنت پیامبر اسلام توسط اصحاب بزرگ ایشان (ازدیدگاه اهل سنت) دستخوش بدعتها و تغییرهای اساسی شده است.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]