تاریخ انتشار خبر: 23 دي 1391 - ساعت 04:22:44
دوکاروان

دوکاروان

" دوکاروان" برای پاسخ به یک سوال مهم نوشته شده است: چگونه می شود دو امام معصوم با وجود آن که مردم آن روزگار به خوبی آن‌ها را می‌شناختند پایان داستانشان در دنیا جگرپاره هایی در تشت و تابوتی پر از تیر یا سری بر نیزه و بدنی پاره پاره بر سینه ی صحرا می شود؟


دوکاروان
مهدي آشتیانی

انتشارات مدرسه

" دوکاروان" برای پاسخ به یک سوال مهم نوشته شده است: چگونه می شود دو امام معصوم با وجود آن که مردم آن روزگار به خوبی آن‌ها را می‌شناختند پایان داستانشان در دنیا جگرپاره هایی در تشت و تابوتی پر از تیر یا سری بر نیزه و بدنی پاره پاره بر سینه ی صحرا می شود؟

 

کتاب، شامل 22 روایت از اشخاص گوناگون است که برایمان از مردم و گروه‌های آن زمان می‌گویند؛ از زندگی، فکر و عملشان، تا ما درس بگیریم و تاریخ را تکرار نکنیم.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]