تاریخ انتشار خبر: 23 دي 1391 - ساعت 02:25:16
 پاسياد پسر خاك

پاسياد پسر خاك

كتاب «پاسياد پسر خاك»؛ خاطرات سيدعلي اكبر ابوترابي فرد، ماحصل ساعت ها گفتگو با افراد مختلفي است كه در دوره هاي مختلف به نوعي با وي آشنا و در ارتباط بوده اند.

كتاب «پاسياد پسر خاك»؛ خاطرات سيدعلي اكبر ابوترابي فرد، ماحصل ساعت ها گفتگو با افراد مختلفي است كه در دوره هاي مختلف به نوعي با وي آشنا و در ارتباط بوده اند.

محمد قبادي در فصل اول «پاسياد پسر خاك» به پيشينه خانوادگي، تولد، تحصيل و فعاليت سياسي و آشنايي ابوترابي فرد با شهيد سيدعلي اندرزگو پرداخته است. فصل دوم هم شرح فعاليت هاي سيدعلي اكبر ابوترابي در كميته استقبال از امام خميني(ره) و دوران دفاع مقدس و احوال وي در دوران اسارت در زندان هاي ارتش متجاوز صدام را دربردارد.

سيدعلي اكبر ابوترابي فرد همزمان با آغاز جنگ تحميلي در كنار شهيد مصطفي چمران در ستاد جنگ هاي نامنظم به سازماندهي نيروهاي مردمي پرداخت و سرانجام در روز ۲۶ آذرماه سال ۱۳۵۹ در يكي از ماموريت ها به اسارت ارتش متجاوز صدام درآمد.

حجت الاسلام ابوترابي فرد در اردوگاه هاي عنبر، موصل ۱، ۳، ۴، رماديه و تكريت ۵، ۱۷، ۱۸ و نيز سلول هاي زندان هاي بغداد، اسير بود و پس از ده سال اسارت سرانجام در سال ۱۳۶۹ به ميهن بازگشت و در تاريخ هفتم مهر ۱۳۶۹ با حكم مقام معظم رهبري نماينده ولي فقيه در امور آزادگان شد.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]