تاریخ انتشار خبر: 14 بهمن 1391 - ساعت 03:19:13
بقیه الله

بقیه الله

«یکی از اسرار اطلاق بقیه الله بر حضرت صاحب (عج) آن است که خداوند متعال تجلی روح اعظم آن امام معصوم (عج) را در این بدن مادی و ترکیب ارضی از مدت ها پیش نگه داشته، نگه میدارد و خود میداند تا چه زمانی نگه خواهد داشت.»

 بقیه الله

سید محمد شجاعی

محمدرضا کاشفی

سروش

«یکی از اسرار اطلاق بقیه الله بر حضرت صاحب (عج) آن است که خداوند متعال تجلی روح اعظم آن امام معصوم (عج) را در این بدن مادی و ترکیب ارضی از مدت ها پیش نگه داشته، نگه میدارد و خود میداند تا چه زمانی نگه خواهد داشت.»

 

نگاه خاص معرفتی و عمیقی که عالم وارستهای چون آیت الله محمد شجاعی به موضوعات گوناگون از جمله امامت و به خصوص مهدویت دارند آثار ایشان را از نظایرشان متمایز می کند و خواننده وادار می شود با نگرشی عمیق و متفکرانه به نوشتههای ایشان روی بیاورد.

 

بحث هایی پیرامون «ولایت تکوینی» اولیای الهی و همچنین رجعت (بازگشت نیکان امت به دنیا) با همان نگاه معرفتی نیز از مباحثی است که این عالم فرزانه به آنها پرداخته است.

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]