تاریخ انتشار خبر: 14 بهمن 1391 - ساعت 03:22:16
تاریخ پس از ظهور

تاریخ پس از ظهور

کتاب تاریخ پس از ظهور،پس از بیان مقدمات و نشانه های ظهور حضرت حجت، صلوات الله علیه، به بررسی پژوهشی حکومت حضرت پرداخته و مختصات آن را تبیین کرده است. این موضوعات از جمله مهمترین سرفصل های این کتاب هستند.

تاریخ پس از ظهور

سید محمد صدر

ترجمه: حسن سجادی پور

موعود عصر(عج)

زمانی که یک مجتهد بزرگ همچون آیتالله شهید سید محمد صدر به نوشتن مجموعه ای تاریخی و ماندگار دربارة حضرت مهدی، عجل الله تعالی فرجه الشریف، روی می آورند؛ میتوان با قلبی آسوده به سراغ آن اثر رفت. میتوان ادعا کرد میراث گرانقدری که ایشان با عنوان موسوعه الإمام المهدی از خود به جا گذاشته اند در تاریخ تألیفات شیعه در زمینة این موضوع بی سابقه است؛ هم از جهت علمی بودن و مستدل و متقن بودن و هم از منظر جامعیتی که نسبت به عناوین دیگر دارد.

 

کتاب تاریخ پس از ظهور، که زمان زیادی از ترجمة آن نمی گذرد، ترجمة جلد سوم از این مجموعه است که پس از بیان مقدمات و نشانه های ظهور حضرت حجت، صلوات الله علیه، به بررسی پژوهشی حکومت حضرت پرداخته و مختصات آن را تبیین کرده است. این موضوعات از جمله مهمترین سرفصل های این کتاب هستند.

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]