تاریخ انتشار خبر: 14 بهمن 1391 - ساعت 02:23:35
جزیرة خضراء در ترازوی نقد

جزیرة خضراء در ترازوی نقد

این کتاب به سؤالاتی می پردازد که آیا آن حضرت در زمانة غیبت تشکیل خانواده داده اند و دارای فرزند شده اند؟ نقلهای تاریخی موجود در این باره چگونه است؟ نقل هایی که در مورد مثلث برمودا یا جزیرة خضرا می شود تا چه اندازه اعتبار دارند؟

جزیرة خضراء در ترازوی نقد

سید جعفر مرتضی عاملی

ترجمه: محمد سپهری

بوستان کتاب قم

علامه سید جعفر مرتضی عاملی را به جرئت می توان یکی از نوابغ زمانه دانست. مورخ بزرگی که به تصریح بزرگان معاصر شخصیت علمی اش در پس پردة تاریخ نهفته است و نسل های بعدی به جایگاه علمی ایشان پی خواهند برد.

 

از دیگر سو وقتی مسئله ای مربوط به زندگی خصوصی حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف، می شود از حساسیت مضاعفی برخوردار می گردد. این کتاب به سؤالاتی از این دست می پردازد که آیا آن حضرت در زمانة غیبت تشکیل خانواده دادهاند و دارای فرزند شدهاند؟ نقلهای تاریخی موجود در این باره چگونه است؟ نقل هایی که در مورد مثلث برمودا یا جزیرة خضرا (محل زندگی نوادگان امام عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف) می شود تا چه اندازه اعتبار دارند؟

 

اهمیت این کتاب از آنجا روشن میشود که چنین کسی به این موضوع مهمی پرداخته و با بررسی دقیق و عمیق ابعاد گوناگون این مسئله، کلام نهایی را به جامعة دینی ارائه کرده است.

 

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]