تاریخ انتشار خبر: 14 بهمن 1391 - ساعت 02:43:52
فرهنگ نامه مهدویت

فرهنگ نامه مهدویت

عنوان کتاب به خوبی بیانگر محتوای آن است. نویسنده هر آنچه به گونه ای به موضوع مهدویت مرتبط بوده جمع آوری کرده و با ترتیب الفبایی تدوین نموده است. از اصل موضوع امامت و مهدویت گرفته تا بسیاری از کلیدواژه ها و مفاهیم.

فرهنگ نامه مهدویت

خدامراد سلیمانیان

بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)

عنوان این کتاب به خوبی بیانگر محتوای آن است. نویسنده هر آنچه به گونه ای به موضوع مهدویت مرتبط بوده جمع آوری کرده و با ترتیب الفبایی تدوین نموده است. از اصل موضوع امامت و مهدویت گرفته تا بسیاری از کلیدواژه ها و مفاهیم که شاید تا به حال حتی به گوشمان هم نخورده اند و مرتبط با این موضوعاند همه در این کتاب آمده اند.

بررسی علمیِ موضوعات و بیان دیدگاه حق در مسائل اختلافی از خصوصیات این کتاب است. فقط باید توجه داشت که نویسنده صرفاً موضوعات را جمع آوری کرده است و کتاب سیرِ منطقی خاصی ندارد. اساسا مأموریت این کتاب هم چنین چیزی نیست. لذا برای آشنایی روشمند و منطقی با موضوع مهدویت می بایست به کتب دیگری که در این زمینه تألیف شده اند رجوع کرد.

 

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]