تاریخ انتشار خبر: 14 بهمن 1391 - ساعت 03:44:51
قصة انتظار

قصة انتظار

این کتاب به طور خاص با رویکرد حدیث محور در باب زندگی حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف، به مسالة انتظار پرداخته است.

قصة انتظار

علی نظری منفرد

جلوه کمال

این کتاب به طور خاص با رویکرد حدیث محور در باب زندگی حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف، به مسالة انتظار پرداخته است. نویسنده پس از بیان مسائل مهم در باب زندگینامة آن حضرت و همچنین موضوع غیبت، با پرداختن به مسالة قیام و حکومت جهانی و الهی آن حضرت، گلچینی از روایات گونه گون در این زمینه را جمع آوری کرده است.

 

 

نکتة قابل توجه این است که نویسنده با توجه به مقام شامخ علمی اش روایات کمتر شنیده شده را نیز نقل کرده اند. همچنین ایشان، در بخش پایانی کتاب، با پرداختن عالمانه به مسالة «رجعت» این سیر را تکمیل کرده اند. مستند و علمی بودن مطالب کتاب و همچنین بررسی مهم ترین موضوعات مطرح شده در زمینة مهدویت را می توان از وجوه متمایز این کتاب دانست.

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]