تاریخ انتشار خبر: 14 بهمن 1391 - ساعت 02:46:05
منجی در ادیان

منجی در ادیان

این کتاب را می توان از جامع ترین آثار در زمینة «موعود ادیان» دانست که ابتدا با طرح موضوع، تحت عنوان «نجات»، نگاهی نو مقابل دیدگان خواننده قرار می دهد و آن گاه، با بررسی معارف ادیان ابراهیمی، اعتقاد به موعود را در دین یهود، مسیحیت و اسلام بررسی می نماید.

منجی در ادیان

روح الله شاکری زواردهی

بنیاد فرهنگی مهدی موعود (عج)

این کتاب را می توان از جامع ترین آثار در زمینة «موعود ادیان» دانست که ابتدا با طرح موضوع، تحت عنوان «نجات»، نگاهی نو مقابل دیدگان خواننده قرار می دهد و آن گاه، با بررسی معارف ادیان ابراهیمی، اعتقاد به موعود را در دین یهود، مسیحیت و اسلام بررسی می نماید تا به ریشهای بودن مسالة مهدویت در تاریخ بشریت برسد و آن گاه مکتب های غیردینی همچون هندو، زرتشت، سوشیانت و... را نیز مورد پژوهش قرار می دهد تا عمق این مساله و سنخیت آن با فطرت بشری را واضحتر نمایان کند.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]